Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Półkolonie LATO 2023

Regulamin półkolonii letnich w SP nr 29 w Gdyni ( w załączniku)

Akcja Lato 2023

 

 

Organizacja:

 

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być uczniowie SP nr 29 oraz uczniowie innych gdyńskich szkół.
 2. Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Grupa może liczyć do 15 lub do 20 osób, w zależności od grupy wiekowej.
 4. Organizator określi ilość miejsc dostępnych na poszczególnych turnusach. Aby grupa mogła powstać musi zawierać odpowiednią ilość dzieci cudzoziemskich. Półkolonie są dedykowane przede wszystkim dzieciom w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej. Jeśli ilość zapisów przekroczy ilość dostępnych miejsc - rodzic może wpisać dziecko na listę rezerwową.
 5. Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku, w dwóch jednotygodniowych turnusach.
 6. Zajęcia w zależności od grup odbywają się w godzinach od 7:00 -15:00 lub 8:00 - 16:00.
 7. Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest złożenie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu).
 8. Zajęcia odbywają się pod nadzorem wychowawców, zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem.
 9. Organizator i opiekunowie półkolonii dołożą wszelkich starań by:
 10. a) stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz organizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny;
 11. b) zapewnić odpowiednie warunki zdrowotne w czasie wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami MEiN, MZ i GIS.
 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników w czasie półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników.
 13. Organizator nie zaleca przynoszenia na półkolonie cennych urządzeń i przedmiotów wartościowych (telefonów, odtwarzaczy muzyki, itp.) i nie bierze odpowiedzialności za tego typu przedmioty.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, w sytuacjach, gdy wcześniej zaplanowany program nie może być zrealizowany z przyczyn niezależnych od organizatora (np. pogody, sytuacji epidemiologicznej).
 15. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych wypadkach, urazach, zachowaniu uczestnika znacznie odbiegających od przyjętych norm, a także o konieczności odebrania ucznia ze szkoły w przypadku, gdy u uczestnika półkolonii pojawią się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych.
 16. Plan zajęć sporządzany jest przez wychowawców półkolonii.
 17. Organizator zapewnia w trakcie trwania półkolonii obiad. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki te mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Płatności:

 

 1. Rodzic/opiekun prawny nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział dziecka w półkoloniach. Obiady i bilety wstępu są opłacane z funduszy UNICEFczyli Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci.

 

 

Data dodania: 2021-06-07 19:56:11
Data edycji: 2023-06-22 10:42:45
Ilość wyświetleń: 2981

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej