Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Świetlica

REKRUTACJA DO ŚWIETLICY na rok szkolny 2024/2025

 

 1. Rekrutacja dzieci do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 odbywa się od 6 maja i trwa do 7 czerwca 2024 r.
 2. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych, w szczególności dzieci rodziców pracujących.
 3. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie klas IV. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na pisemną prośbę rodziców.
 4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy muszą wypełnić „Klauzulę informacyjną dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy – RODO”.
 5. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest złożyć oświadczenie o aktualnym zatrudnieniu obojga rodziców lub o prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Jeżeli któryś z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie, to rodzic składający kartę zgłoszenia do świetlicy powinien dostarczyć odpowiedni dokument z sądu informujący o tym fakcie.
 7. Komplet dokumentów składany jest w sekretariacie szkoły.
 8. Komisja Kwalifikacyjna wywiesza listę przyjętych w dniu 20 czerwca 2024 r. do godziny 12.00.
 9. Komisja Kwalifikacyjna może pozostawić bez rozpatrzenia karty złożone po terminie lub w przypadku niekompletności wymaganych dokumentów.
 10. Karty te zostaną wpisane na listę rezerwową i będą rozpatrzone w sierpniowej rekrutacji uzupełniającej.
 11. Odwołania od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej składać można do Dyrektora Szkoły.
 12. Rekrutacja uzupełniająca trwa od 19 do 30 sierpnia 2024 r. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.
 13. Komisja Kwalifikacyjna przedstawia listę przyjętych uczniów w dniu 02 września 2024 r. do godziny 10.00.
 14. Rodzic chcący zapisać dziecko do świetlicy w czasie trwania roku szkolnego zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów do Dyrektora Szkoły, który podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjmowaniu dziecka w ciągu 5 dni roboczych.

 

 

Data dodania: 2018-03-26 22:19:36
Data edycji: 2024-02-24 11:23:56
Ilość wyświetleń: 2093

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej