Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Procedura zwalniania ucznia z zajęć

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ
( na prośbę rodziców/prawnych opiekunów lub w przypadku złego samopoczucia dziecka)

1. Przez rodziców / opiekunów.

Uczeń, który z ważnego powodu na życzenie rodziców/pranych opiekunów chce uzyskać zwolnienie z zajęć szkolnych, ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy ( w przypadku nieobecności – do pedagoga lub wicedyrektora) z wypełnionym wnioskiem (poniżej). Wychowawca wpisuje do dzienniczka informację o godzinie wypuszczenia ucznia danego dnia i podpisuje się. Kartka z prośbą o zwolnienie zostaje w dokumentacji wychowawcy. Rodzic/prawny opiekun może napisać odręcznie na kartce taką prośbę
Informacja ta powinna zawierać:

      • datę
      • godzinę zwolnienia ucznia do domu
      • podpis rodzica i zobowiązanie do przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu

Na podstawie wpisu wychowawcy do dzienniczka pracownik obsługi (szatniarka) może wypuścić dziecko ze szkoły.

2. Przez nauczyciela.

W przypadku złego samopoczucia ucznia na zlecenie nauczyciela o zaistniałej sytuacji telefonicznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów pielęgniarka szkolna, dyrektor lub wicedyrektor szkoły. Uczeń zostaje zwolniony ze szkoły po przybyciu rodziców/prawnych opiekunów, którzy wypełniają u pani woźnej potwierdzenie odbioru dziecka ze szkoły.

Rodziców zapoznano z treścią procedury na zebraniach z rodzicami.

Data dodania: 2018-09-15 20:55:45
Data edycji: 2018-09-15 20:57:36
Ilość wyświetleń: 2754

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej