Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć

 dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

      § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

      § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn.zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

      § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603 z późn.zm.).

Ferie zimowe

1 lutego – 14 lutego 2021 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

      § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603 z późn. zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021r.

      § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

      § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603 z późn.zm.).

Egzamin ósmoklasisty

W terminie głównym

 

 

W terminie dodatkowym

 

1.język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) godz.9:00

2. matematyka – 26 maja 2021r. (środa) godz. 9:00

3.język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) godz.9:00

 

1.język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) godz.9:00

2.matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) godz.9:00

3.język obcy nowożytny - 18 czerwca 2021r. (piątek) godz. 9:00

      art.9a ust.2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r. poz 1327)

       rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty ( Dz.U. z 2020r.poz.1361)

      § 11 kx i § ky rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493, z późn.zm.)

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

      § 2 ust. 1pkt.4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn.zm.).

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

      § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603 z późn.zm.).

 

Data dodania: 2018-03-22 10:31:14
Data edycji: 2020-10-06 20:10:18
Ilość wyświetleń: 1281

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook