Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć

 dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

       § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

       § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Egzamin ósmoklasisty

1.język polski – 15 kwietnia 2019r.(poniedziałek)  godz. 9:00

2.matematyka – 16 kwietnia 2019r.(wtorek)godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019r. (środa) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1.język polski – 3 czerwca  2019r.(poniedziałek) – godz. 11:00

2.matematyka – 4 czerwca 2019r.(wtorek)- godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca  2019r. (środa) – godz. 11:00

       art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

       § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

       Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z

       20 sierpnia 2018r.

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

       § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

       § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

 

Data dodania: 2018-03-22 10:31:14
Data edycji: 2018-11-04 18:19:08
Ilość wyświetleń: 388

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button