Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Oddział przedszkolny

Wychowawca  grupy Oa: mgr Katarzyna Janiszewska

 

 

                                                                               Każdy ma szansę na rozwój

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wychowanie dziecka przygotowanego do uczestnictwa w życiu społecznym, w oparciu  o akceptowany system wartości z uwzględnieniem jego warunków psychofizycznych.

 

ZADANIA :

 • Rozwijanie poczucia własnej wartości w oparciu o rodzinę, grupę rówieśniczą i szkołę.
 • Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.
 • Kształtowanie świadomości społecznej i ekologicznej.
 • Wdrażanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w szkole, w ruchu drogowym, w miejscach publicznych, itp.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej i samodzielności w podejmowaniu zadań
 • Stwarzanie warunków sprzyjających zgodnej zabawie i nauce z uwzględnieniem możliwości fizycznych i intelektualnych dzieci.

 

EFEKTY DZIAŁAŃ :

Dziecko:

 • Zna zasady funkcjonowania w szkole i stara się je przestrzegać.
 • Potrafi określić własne uczucia i potrzeby oraz o nich rozmawiać.
 • Stara się uważnie słuchać innych i właściwie reagować na ich sugestie.
 • Zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
 • Wie, jak prosić o pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • Potrafi nawiązać pozytywne relacje koleżeńskie.
 • Zna sposób radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i unikania zagrożeń.
 • Wie, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i rówieśników

Nasza placówka położona jest w cichej okolicy. Otaczają ją malownicze lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 

Data dodania: 2018-03-26 22:35:49
Data edycji: 2023-09-27 08:09:00
Ilość wyświetleń: 8615

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej