Czcionka:

A+A-

Kontrast:

''Gdyńskie super przedszkolaki''

''Gdyńskie super przedszkolaki''

Gmina Miasta Gdynia w Szkole Podstawowej nr 29 realizuje projekt „GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI – program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”.

 

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 2 554 840

Dofinansowanie projektu z UE: 2 171 614

W ramach projektu w Szkole Podstawowej nr 29  realizowane są  następujące działania:

  1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
  3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
  4. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  5. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  6. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub/i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne
    ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;


Okres realizacji projektu: 30.06.2021 – 30.06.2023

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data dodania: 2022-02-07 15:56:40
Data edycji: 2022-02-07 16:15:43
Ilość wyświetleń: 568

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook