Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje

Informacje

 • Oświadczenie i zgoda rodzica  (plik do druku na dole strony). Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku ( plik do druku na dole strony ). Dokumenty proszę wydrukować, podpisać i przynieść w poniedziałek o godzinie 8.00. Druk będzie można także podpisać w szkole od godziny 7.45 u wychowawców.
 • Procedury podczas wypoczynku na półkolonii zimowej w Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni w czasie trwania epidemii COVID – 19
 • Dodatkowe  warunki  uczestnictwa w półkolonii:
  Uczestnik  półkolonii  zobowiązany  jest  uczestniczyć  we  wszystkich  imprezach  organizowanych  przez  wychowawców,  stosować  się  do  regulaminów  półkolonii  oraz  poleceń  wychowawców.
  2. Uczestnik  półkolonii  powinien  zabrać  ze  sobą  niezbędny  ekwipunek ( MASECZKĘ, odpowiednie ubranie i obuwie, drugie śniadanie i wodę  itp. ).  
  3. Uczestnik zobowiązany  jest zabrać  ze  sobą  na wypoczynek legitymację szkolną.
  4. Organizatorzy  nie  ponoszą  odpowiedzialności  materialnej  za  telefony komórkowe i  wartościowe  przedmioty  należące  do  uczestników.
  5. W  przypadku   naruszenia  regulaminu  półkolonii,  uczestnik  zostanie  skreślony z listy uczestników.
  6. Uczestnik ( jego  rodzice lub  opiekunowie ) ponosi  materialną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  podczas  pobytu  na  półkolonii.

RAMOWY PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWEJ W SP 29  

1 tydzień 4,5,7,8.01.2021 r.
------------------------------------------------

opłata - 50 zł
------------------------------------------------

Poniedziałek 4.02.2021 r. 8.00 - 16.00

 Zbiórka w szkole 8.00/ zapoznanie z programem i regulaminami półkolonii, gry i zabawy integracyjne, gry planszowe i komputerowe, spacer i zabawy ruchowe w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 8.00 - 13.00/ obiad 13.00 - 13.30/ zajęcia sportowe 13.30 - 16.00
Wtorek 5.02.2021 r. 8.00 - 16.00

Zbiórka w szkole 8.00/ wycieczka do Gdyni: gry i zabawy ruchowe w terenie, 8.00 – 14.30/ gry i zabawy sportowe na orliku 14.30 – 16.00
Czwartek 7.02.2021 r. 8.00 - 16.00

 Zbiórka w szkole 8.00/ gry planszowe i komputerowe, zabawy biegowe i orientacyjne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym 8.00 - 13.00/ obiad 13.00 - 13.30/ zajęcia sportowe, 13.30 - 16.00
Piątek 8.02.2021 r. 8.00 - 16.00

 wycieczka: Łysa Góra, zabawy w terenie, Zajęcze Wzgórze, Pomnik Bitwy Oliwskiej i Pachołek, grill lub ognisko 8.00 - 16.00

2 tydzień 11 – 15.01.2021 r.
------------------------------------------------

opłata - 50 zł
------------------------------------------------

poniedziałek 11.01.21r. Godz.8.00-16.00

8.00-10.00-zapoznanie z programem i regulaminem półkolonii, gry i zabawy integracyjne

10.00-14.00 -Spacer do lasu, zabawy na świeżym powietrzu.

14.00-14.30-obiad

14.30-16.00- Zajęcia plastyczno -językowe: Vegetables and fruit -nazwy warzyw i owoców.

wtorek 12.01.21r. Godz.8.00-16.00

8.00-10.00-Czytanie baśni ,,Kot w butach ''po polsku i po angielsku.

10.00-14.00-Wycieczka do Sopotu, spacer Molo Sopot- Molo Orłowo.

14.00-14.30-obiad

14.30-16.00-Rozgrywki sportowe-2 ognie na sali gimnastycznej.

środa 13.01.21r. Godz.8.00-16.00

8.00-10.00-Zajęcia plastyczne- Moja ulubiona scenka z baśni-,,Kot w butach''-wykonanie pracy dowolną techniką.

10.00-14.00- Spacer do lasu,zabawy na świeżym powietrzu.

14.00-14.30-obiad

14.30-16.00-Zajęcia językowe-Nauka piosenki-'ABC'

czwartek 14.01.21r. Godz.8.00-16.00

8.00-10.00-Zajęcia plastyczne- wykonanie zegara.

10.00-14.00-Wycieczka do Parku Oliwskiego w Gdańsku.

14.00-14.30-obiad

14.30-16.00-Zajęcia językowe-What's the time?-pytanie o godzinę.

Nauka wiersza-'Tick-tock'

Piątek 15.01.21r. Godz.8.00-16.00

8.00-10.00-Zajęcia plastyczne-lepienie zwierzątek z plasteliny.

10.00-14.00 Wycieczka do Gdyni, Kamienna Góra-Amfiteatr,zabawy sportowe

14.00-14.30-obiad

14.30-16.00-Just dance-układy taneczne.

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII ”AKCJA ZIMA 2021” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W GDYNI 

Wychowawcy na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny. 

 1. Uczestnikami półkolonii zimowych w SP 29 są dzieci w wieku I-IV szkoły podstawowej.
 2. Półkolonie odbywają się w cyklach jednotygodniowych (4-5 dni):
 •       1 turnus: 4,5,7,8.01.2021 r.
 •       2 turnus: 11-15.01.2021 r.
 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00.
 2. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców według opracowanego programu ramowego półkolonii.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Dzieci są odbierane z placówki wyłącznie przez rodziców lub osoby pisemnie wskazane przez rodziców. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani podpisać oświadczenie w karcie zgłoszenia .
 4. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 •       spokojnego wypoczynku,
 •       uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas turnusu,
 •       korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii.
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 •         bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,
 •         przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
 •         brać udział w realizacji programu półkolonii
 •         zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,
 •         szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub prawni opiekunowie),
 •         kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce szkolnej,
 •         przestrzegać zasad poruszania się po drogach,
 •         posiadać strój kąpielowy i strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
 1. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.
 2. Samowolne oddalenie się od wychowawców, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu będzie karane naganą udzieloną w obecności rodziców lub opiekunów prawnych, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 3. Warunkiem uczestnictwa w jednym turnusie półkolonii jest wypełnienie karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.
 4. Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z przyczyn rozumianych jako siła wyższa oraz z powodu niewystarczającej liczby uczestników, o czym opiekunowie prawni uczestnika zostaną poinformowani drogą telefoniczną.
 5. W tym przypadku zostaną zwrócone wniesione już opłaty.
 6. W razie choroby / zdarzeń losowych uniemożliwiając udział dziecka w półkolonii rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania szkoły o nieobecności.

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH W MIEŚCIE

 1. W czasie trwania wycieczki wszyscy uczestnicy podporządkowują się poleceniom wychowawcy.
 2. Wszyscy idą zwartą grupą pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego. Jako pierwszy idzie prowadzący grupę wychowawca, następnie najmłodsi  uczestnicy wycieczki, którzy nadają tempo marszu, kolumnę zamykają najstarsi uczestnicy.
 3. W czasie marszu zwracamy baczną uwagę na poruszające się po drodze pojazdy.
 4. W żadnym przypadku nie odłączamy się od grupy.
 5. Poruszamy się wyłącznie po chodnikach.
 6. Jezdnię przekraczamy jedynie w miejscach do tego przeznaczonych (wyznaczone przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną lub przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

 1. Na przystanku i w autobusie nakładamy maseczkę zakrywającą usta i nos.
 2. Na przystanku stoimy jak najdalej od krawężnika i zachowując dystans społeczny.
 3. Nie wsiadamy do przepełnionego pojazdu.
 4. Najpierw z pojazdu wysiadają pasażerowie, a następnie wsiadają uczestnicy półkolonii.
 5. Należy przepuść osoby starsze i osoby z wózkiem. Nie potrącamy innych pasażerów.
 6. W pojeździe zachowujemy się kulturalnie (trzymamy się specjalnych uchwytów, ustępujemy miejsca starszym,  głośno nie rozmawiamy, nie jemy w trakcie poruszania się środkiem komunikacji miejskiej, zdejmujemy plecak , nie wyrzucamy śmieci przez okno).
 7. Po wyjściu z pojazdu nie przechodzimy przed i za nim. Przez jezdnię przechodzimy dopiero po odjeździe pojazdu.
Data dodania: 2020-06-27 10:46:51
Data edycji: 2020-12-29 17:34:55
Ilość wyświetleń: 1141

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook