Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w  szkole

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest nieodpłatne, zgodne z procedurą oraz realizowane  za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Udzielają jej nauczyciele, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi.

Nasza szkoła oferuje szeroką ofertę pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom/ opiekunom prawnym.

Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogiczny:

 • Bogumiła Kościukiewicz – pedagog i doradca zawodowy: bkosciukiewicz@sp29gdynia.pl
 • Małgorzata Mik – Tojek – psycholog: mmtojek@sp29gdynia.pl
 • Barbara Felska – Siurnicka – psycholog i terapeuta pedagogiczny: bsiurnicka@sp29gdynia.pl
 • Beata Ingielewicz – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i neurologopeda: bingielewicz@sp29gdynia.pl

 

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

 

 

 1. Zajęcia specjalistyczne:
 • Korekcyjno-kompensacyjne( terapia pedagogiczna) - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 • Logopedyczne – dla dzieci i uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju - dla dzieci/uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

 1. Porady, konsultacje, warsztaty i spotkania edukacyjne – dla rodziców i nauczycieli, uczniów i  osób zainteresowanych. Działania te mają  wspierać rodziców, nauczycieli i uczniów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

   

Dbamy o to aby zajęcia odbywały się w jasnych, oświetlonych i przyjaznych wnętrzach dla uczniów. Poniżej zdjęcia gabinetów do zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz pedagoga.

Być bliżej dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi to myśl przewodnia Tygodnia Świadomości Dysleksji, który jest tradycją naszej szkoły. Staramy się odpowiadać na potrzeby nauczycieli, rodziców i uczniów dzieląc się wiedzą i doświadczeniami.

Zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Rodzinne Dyktando jako niekonwencjonalnej formy zmagania się  z zasadami pisowni oraz na warsztaty dla rodziców i nauczycieli, których celem jest pokazanie różnorodnych ćwiczeń  kształtujących i doskonalących koncentrację u uczniów, ćwiczeń w zakresie przygotowania dzieci do czytania oraz  niwelowania wad wymowy . Nauczycielom proponujemy ćwiczenia i zabawy praktyczne do realizacji na lekcjach w klasach 0 – 3.

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej wraz z nauczycielami realizujemy również innowacyjne programy edukacyjne np. Czytamy Razem ogólnopolski program oxfordzki oparty na wolontariacie pod patronatem Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Fundacji FLY.

 


Nasza placówka współpracuje z innymi instytucjami takimi jak Poradnia psychologiczno – pedagogiczna nr 2 w Gdyni i innymi poradniami specjalistycznymi z Trójmiasta, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zarządem Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku, Fundacją FLY w Gdyni. Szkoła została uhonorowana wielokrotnie tytułami „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” pod patronatem Pomorskiego Kuratora w Gdańsku.

 

 

Uroczyste spotkanie Wolontariuszy „Czytamy Razem” ze Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni, Wiceprzewodniczącej PTD prof. dr hab. M. Bogdanowicz i prezesa R. Daruka z Fundacji FLY oraz prezentacja talentów aktorskich i tanecznych naszych uczniów podczas jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji.

 

 

 

Zapraszamy do korzystania z porad i konsultacji dla rodziców w wyznaczonym terminie lub  po wcześniejszym umówieniu się mailowym.

 

Data dodania: 2021-03-01 21:26:35
Data edycji: 2022-10-14 12:31:56
Ilość wyświetleń: 2829

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej