Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje

Od 8 marca 2021 r. od godz. 10:00  ruszają zapisy do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdyni na rok szkolny 2021/2022

Strona do logowania : www.gdynia.pl/rekrutacja

 

W zawiązku z panującą pandemią zmienione są zasady  przyjmowania od rodziców  wniosków wraz załącznikami . Dokumenty można złożyć poprzez wrzucenie do skrzynki umieszczonej  na wejściu do szkoły lub skanem na adres mail :             sekretariat@sp29.edu.gdynia.pl

  • Wypełniony Wniosek (w formie wydruku komputerowego lub wypełniony odręcznie) należy podpisać i złożyć w formie papierowej lub wykonać jego skan i przesłać drogą elektroniczną wyłącznie do placówki pierwszego wyboru; do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku:

Wypełnianie Wniosków:

  • rodzice od 8 marca br. od godz. 10:00 wypełniają Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową drukują, podpisują, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do placówki pierwszego wyboru czyli znajdującej się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie)
  • jeżeli rodzice nie mają możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełniają ręcznie wydrukowany Wniosek, a następnie wraz z dokumentami potwierdzającymi wybór danego kryterium przekazują do przedszkola pierwszego wyboru, gdzie Wniosek wprowadzi do systemu dyrektor przedszkola.
  • Druki Wniosków oraz oświadczeń potwierdzających wybór danego kryterium dostępne będą dla rodziców  przy wejściu do szkoły
  • rodzice mogą wskazać od 1 do 3 wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • przedszkole wskazane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
  • do dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów sporządzonych w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
  • dyrektor przedszkola pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we Wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne , których rodzice złożyli stosowną deklarację .

.

Data dodania: 2018-04-10 13:15:54
Data edycji: 2021-03-08 11:45:54
Ilość wyświetleń: 5036

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook