Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Klasy pierwsze

Dzieci zameldowane w rejonie Szkoły Podstawowej nr 29 NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI (wypełniają tylko druk zgłoszenia)

 

Rekrutacja do klas pierwszych dotyczy tylko osób spoza rejonu (również tych, które uczęszczają do SP 29 do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020)

link do strony Urzędu Ochrony danych Osobowych.
https://uodo.gov.pl/pl/138/1497

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 ulegają  zmianie terminy rekrutacji do klas I, sportowych, oddziałów mistrzostwa sportowego i klas dwujęzycznych (nowe Zarządzenie  Nr 2216/2020/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni  z dn.21.04.2020r.)

m.in.
1. Zostaje wydłużony termin składania wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego, mistrzostwa sportowego i dwujęzycznego aż do 29 maja.
2….. ( nie dotyczy szkól podstawowych)
3….. ( nie dotyczy szkół podstawowych)

4. Zmianie ulegają również terminy ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, terminy składania potwierdzenia woli, terminy ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych oraz terminy rekrutacji uzupełniającej ( załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni)

5. Orzeczeniami PPP - w chwili obecnej dzieci i rodzice nie mają możliwości wykonania diagnoz w celu uzyskania orzeczenia na nowy cykl edukacyjny. Rodzice dzieci, które mają wydane orzeczenia na okres przedszkolny a diagnoza wskazuje na to, że najprawdopodobniej to orzeczenie będzie dalej kontynuowane mogą składać oświadczenia w tej sprawie.

  1. Wnioski rekrutacyjne rodzice powinni składać mailowo w formie skanów lub zdjęć aby ograniczyć konieczność osobistego stawienia się w szkole. Ponieważ nie wszyscy rodzice są zinformatyzowani mogą odebrać wniosek i oświadczenia przed wejściem do szkoły .

Będą wystawione pojemniki, do których rodzice będą mogli :

- wrzucać w zamkniętych kopertach wnioski o przyjęcia dziecka do kl.I

 (+ oświadczenia -dzieci spoza rejonu)

- pobrać czyste druki potrzebne w rekrutacji ( wniosek + oświadczenia)Data dodania: 2018-03-26 22:19:23
Data edycji: 2020-05-18 12:24:30
Ilość wyświetleń: 1912

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook