Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Klasy pierwsze

Wyniki rekrutacji  do klas pierwszych 2021/2022.

Plik do pobrania w PDF-ie - punkt 1.

20210526_Lista kandydatów do klas pierwszych.pdf

 

files/103/20210526lista-kandydatow-do-klas-pierwszych.pdf

 

 

 

Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2021/2022  rusza 29 marca 2021r.

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane będą dzieci:
  • 7-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli :

*dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo

*posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zameldowane/zamieszkałe w obwodzie danej szkoły ( zgodnie z wykazem ewidencji ludności UMG) na podstawie Wniosku - zgłoszenia do klasy I

                                       Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Rodzice kandydata wypełniają Wniosek wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka do szkoły, który dostępny jest na stronie internetowej i w wersji papierowej do pobrania w szkole przy wejściu.
 • Wypełniony i podpisany przez oboje rodziców wniosek i wymagane załączniki składa się do przewodniczącego lub członka  komisji rekrutacyjnej szkoły. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Ważne !!! 

 

Wypełnione wnioski należy:

 • Wysłać zwykłą pocztą w określonym terminie

 lub 

lub        

 • złożyć w wystawionej w przedsionku szkoły skrzynce na wnioski

 

Data dodania: 2018-03-26 22:19:23
Data edycji: 2021-05-30 22:24:16
Ilość wyświetleń: 2869

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook