Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulaminy

Regulamin porządkowy obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni

 1. Na terenie szkoły uczniowie przestrzegają wyznaczonych kierunków poruszania się. Klasy 4-8 wchodzą oraz schodzą schodami przy dyżurce (z wyjątkiem chodzenia na obiady, kiedy mogą chodzić prawymi schodami). Klasy młodsze nie wchodzą na piętro klas starszych. Korzystanie z automatów przez klasy młodsze pod opieką nauczyciela poza przerwami klas starszych.
 2. Uczniowie, po rozpoczęciu przerwy międzylekcyjnej, w sytuacji zmiany sali, ustawiają plecaki szelkami do ściany w rzędzie przed klasą, w której będą odbywać zajęcia. Uczniowie po zakończeniu przerwy czekają na nauczyciela przed salą, w której, zgodnie z planem, powinny odbywać zajęcia.
 3. Uczniowie korzystają z toalet na swoim piętrze, w toaletach uczniowie nie gromadzą się, a w kabinie może przebywać tylko jedna osoba.
 4. Uczniowie stosują się do zaleceń nauczycieli, dyżurujących w czasie przerw międzylekcyjnych.
 5. W czasie pobytu w szkole:

- uczniowie zmieniają obuwie, w którym przyszli do szkoły,

- uczniowie klas 1-3 przebywają na parterze, a uczniowie klas 4-8 przebywają w czasie przerw na I piętrze, z wyłączeniem uczniów wypożyczających książki w bibliotece lub jedzących obiad,

- uczniowie nie noszą żadnych nakryć głowy

- na lekcji wf nie należy nosić biżuterii (kolczyki, naszyjniki, korale, zegarki)

- uczniowie wyglądają schludnie, odpowiednio do sytuacji.

 1. Uczniowie informują nauczycieli o miejscach, zjawiskach, osobach zagrażających ich bezpieczeństwu w szkole i poza nią.
 2. Na terenie całej szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz posiadania papierosów w tym elektronicznych, a także spożywania napojów energetycznych.
 3. Na terenie szkoły, wycieczkach i imprezach szkolnych uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela.

Obowiązuje zakaz samodzielnego opuszczania szkoły przez ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych.

 

Procedury postępowania w przypadku nieobecności nauczyciela na dyżurze

 1. Uczniowie powinni w czasie przerw znajdować się na korytarzu wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 2. W razie nieobecności nauczyciela na dyżurze, gospodarz klasy (lub inny uczeń) powiadamia o tym fakcie nauczyciela dyżurującego na sąsiednim holu.
 3. W razie nieobecności nauczyciela na sąsiednim holu, informuje wicedyrektora lub dyrektora szkoły.

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej - w załączniku "Regulamin stołówki"

 

Regulamin biblioteki

 1. Lektury wypożyczamy na 14 dni, inne książki na 30 dni. Można przedłużyć termin trzymania książki.
 2. Zauważone uszkodzenia zgłaszamy bibliotekarzowi zaraz po wypożyczeniu książki.
 3. Książki wypożyczamy wg ustalonego harmonogramu (z wyjątkiem środy- w środy bibliotekarze na wypożyczają oraz nie przyjmują zwracanych książek).
 4. Do biblioteki nie wchodzimy z jedzeniem i piciem.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

Mleko i owoce w szkole - zasady korzystania

 1. Koszyk z mlekiem i owocami w klasach 4-6 odbierają dwaj wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie.
  Uczniom klas młodszych mleko i owoce przynosi pracownik szkoły.
 2. Dyżurni (w/w) rozdają mleko i owoce, każdemu uczniowi z klasy jeden kartonik.
 3. Mleko i owoce, które zostaje w związku z nieobecnością uczniów dyżurni odnoszą do pani woźnej.
 4. Uczniowie, którzy chcą wypić dodatkowe mleko zgłaszają się do pani woźnej.
 5. Kartoniki po mleku obowiązkowo zgniatamy i wyrzucamy do kosza.
 6. Uczniowie, którzy nie przestrzegają powyższych zasad będą skreśleni z listy korzystających z darmowego mleka.

 

UWAGA! Za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowie ponoszą następujące kary:

 1. Ustne upomnienie przez nauczyciela, który zauważył danego ucznia;
 2. Wpisanie do dziennika punktów ujemnych wg Regulaminu Przyznawania Punktów.
 3. Kolejne kary regulaminowe wg Statutu Szkoły.
 4. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.

 

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZNIA JEST PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB!!!

Data dodania: 2018-03-22 10:30:44
Data edycji: 2022-08-31 19:07:57
Ilość wyświetleń: 1646

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook