Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulaminy

Regulamin porządkowy obowiązujący uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni

1. Na terenie szkoły uczniowie przestrzegają wyznaczonych kierunków poruszania się.

2. Uczniowie, po rozpoczęciu przerwy międzylekcyjnej,w sytuacji zmiany sali, ustawiają tornistry szelkami do ściany w rzędzie przed klasą, w której będą odbywać zajęcia.

3. Uczniowie po zakończeniu przerwy czekają na nauczyciela przed salą, w której, zgodnie z planem, powinni odbywać zajęcia.

4. Uczniowie stosują się do zaleceń nauczycieli, a także wskazówek uczniów dyżurujących w czasie przerw międzylekcyjnych, które dotyczą bezpieczeństwa.

5. W czasie pobytu w szkole:

 • uczniowie zmieniają obuwie, w którym przyszli do szkoły,
 • uczniowie klas 1-3 przebywają na parterze a uczniowie klas 4-8 przebywają w czasie przerw na I piętrze, z wyłączeniem uczniów wypożyczających książki w bibliotece lub jedzących obiad, a także    oczekujących na rozpoczęcie zajęć wychowania fizycznego,
 • uczniowie nie noszą nakryć głowy ani biżuterii (kolczyki, naszyjniki, korale)
 • uczniowie wyglądają schludnie, odpowiednio do sytuacji.

6. Uczniowie informują nauczycieli o miejscach, zjawiskach, osobach zagrażających ich bezpieczeństwu w szkole i poza nią.

7. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu.

8. Przestrzeganie postanowień regulaminu podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny zachowania.

 

Procedury postępowania w przypadku nieobecności nauczyciela na dyżurze

 1. Uczniowie powinni w czasie przerw znajdować się na korytarzu wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 2. W razie nieobecności nauczyciela na dyżurze, gospodarz klasy (lub inny uczeń) powiadamia o tym fakcie nauczyciela dyżurującego na sąsiednim holu.
 3. W razie nieobecności nauczyciela na sąsiednim holu, informuje wicedyrektora lub dyrektora szkoły.
 4. Na polecenie nauczyciela uczniowie niezwłocznie przechodzą na korytarz, na którym dyżuruje nauczyciel.

UWAGA! Za nieprzestrzeganie regulaminu uczniowie ponoszą następujące kary:

 • ustne upomnienie przez nauczyciela, który zauważył danego ucznia;
 • zalecenie utrwalenia lub przepisania w/w regulaminu;
 • wpis do dzienniczka i zaznaczenie minusem w zeszycie spostrzeżeń;
 • przy minusach poinformowanie o tym rodziców i ustna nagana od wychowawcy;
 • każde następne przekroczenie ustaleń regulaminowych będzie skutkowało pisemną naganą od wychowawcy, co negatywnie wpłynie na ocenę z zachowania.

OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO UCZNIA JEST PRZESTRZEGANIE REGULAMINU ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB!!!

 

Regulamin stołówki szkolnej

 1. Przed posiłkiem myjemy ręce.
 2. Przed stołówką układamy tornistry w jednym rzędzie.
 3. Do stołówki wchodzimy wolno i pojedynczo, zgłaszając swój numerek.
 4. Zajmujemy stałe miejsca.
 5. Siedzimy prosto, nie podpieramy się łokciami.
 6. Podczas jedzenia nie rozmawiamy.
 7. Po posiłku odnosimy talerze i sztućce do miejsca zwrotu naczyń.
 8. Jesteśmy grzeczni i pamiętamy o uprzejmych słowach: dzień dobry, smacznego, dziękuję, proszę, do widzenia.
 9. Odpłatność za obiady należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obiadowy.
 10. Uczeń, który nie zastosuje się do powyższego regulaminu zostanie wyproszony ze stołówki.

 

Regulamin biblioteki

 1. Lektury wypożyczamy na 14 dni, inne książki na 30 dni. Można przedłużyć termin trzymania książki.
 2. Zauważone uszkodzenia zgłaszamy bibliotekarzowi zaraz po wypożyczeniu książki.
 3. Młodsze dzieci, z klas 1-3 wypożyczają na krótkich przerwach, uczniowie klas starszych: 4-6 na długich przerwach (z wyjątkiem środy- w środy bibliotekarze na wypożyczają oraz nie przyjmują zwracanych książek).
 4. Do biblioteki nie wchodzimy z jedzeniem i piciem.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę.

 

MLEKO W SZKOLE- zasady korzystania

 1. KOSZYK z mlekiem w klasach 4-6 odbierają dwaj wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie (wybrani na każdy tydzień).
  Uczniom klas młodszych mleko przynosi pracownik szkoły.
 2. Dyżurni (w/w) rozdają mleko, każdemu uczniowi z klasy jeden kartonik.
 3. Mleko, które zostaje w związku z nieobecnością uczniów dyżurni odnoszą do pani woźnej.
 4. Uczniowie, którzy chcą wypić dodatkowe mleko zgłaszają się do pani woźnej.
 5. Kartoniki po mleku obowiązkowo zgniatamy i wyrzucamy do kosza.
 6. Nie wolno wynosić mleka do domu bez zgody wychowawcy.
 7. Uczniowie, którzy nie przestrzegają powyższych zasad będą skreśleni z listy korzystających z darmowego mleka.

 

Data dodania: 2018-03-22 10:30:44
Data edycji: 2018-11-04 18:05:17
Ilość wyświetleń: 1012

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook