Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin międzyszkolnego konkursu literackiego „Słowem malowane”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„SŁOWEM MALOWANE”

 

Motto: „Moja miłość urodziła się i wykołysała na piersiach przyrody…”

 (Stefan Żeromski, Dzienniki, tom odnaleziony, s.191)

 

  1. Organizator :

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni im. S. Żeromskiego.

 

  1. Cele konkursu:

- przybliżenie i upamiętnienie postaci Stefana Żeromskiego jako jednego z najwybitniejszych twórców literatury pięknej szczególnie wrażliwego na piękno przyrody oraz  urodę ziemi ojczystej,

- zwrócenie uwagi uczniów na  piękno otaczającej nas  przyrody, krajobrazu nadmorskiego.

- popularyzacja postaci autora poprzez rozwijanie wyobraźni uczniów i wzbogacanie wiedzy o autorze,

- doskonalenie umiejętności tworzenia opisu,

- upowszechnienie zainteresowań literackich wśród dzieci,

- promowanie czytelnictwa.

 

  1. Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII  szkół podstawowych,

- teksty napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi,

- niedozwolone jest przysyłanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych                 w Internecie,

- bliższych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze  tel. 58-623-12-44,

- każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i przesłać na poniższy adres do 25 listopada

  Szkoła Podstawowa nr 29

  81- 257 Gdynia ul. Ściegiennego 8

z dopiskiem Konkurs Literacki – „Słowem malowane” 

 lub  mmalycha@sp29.edu.gdynia.pl    

- regulamin konkursu znajduje się na stronie naszej szkoły www.sp29gdynia.stronyzklasa.pl

- nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na

własność organizatora.                                 

  1. Kryteria oceny prac:

- temat i treść pracy powinny zawierać opis krajobrazu nadmorskiego

- kreatywność,

- bogata wyobraźnia,

- sprawność języka wypowiedzi, prawidłowe: stylistyka, gramatyka, ortografia, interpunkcja,

- praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.

  1. Jury i nagrody:

- laureatom zostaną przyznane nagrody książkowe i dyplomy,

- o zwycięstwie powiadomimy telefonicznie,

- lista laureatów ukaże się na stronie internetowej SP nr 29 w Gdyni 3 grudnia.

Data dodania: 2020-10-30 11:24:35
Data edycji: 2021-11-03 17:09:50
Ilość wyświetleń: 808

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook