Czcionka:

A+A-

Kontrast:

POZYTYWNIE WZOROWY

DRODZY UCZNIOWIE!
Rada Dzielnicy Leszczynki ogłosiła konkurs dla uczniów swojej dzielnicy pt. POZYTYWNIE WZOROWY
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie uczniów SZCZEGÓLNIE ZAANGAŻOWANYCH DLA ROZWOJU I PROMOCJI DZIELNICY

1. przeczytaj regulamin
2. napisz uzasadnienie zgłoszenia
3. możesz poprosić o pomoc nauczyciela lub rodzica, opiekuna
4. pobierz kartę zgłoszenia w sekretariacie szkoły lub pobierz tu
5. wypełnioną kartę zgłoszenia złóż u dyrektora do dnia 27 kwietnia 2018r.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zgłoś się do dyrektora lub wicedyrektora po dodatkowe informacje.


Regulamin Nagrody Rady Dzielnicy Leszczynki „Pozytywnie wzorowy”

§ 1

1) Nagroda przyznawana jest corocznie na terenie dzielnicy Gdynia Leszczynki przez Radę Dzielnicy Leszczynki.

2) Celem nagrody jest uhonorowanie ucznia / uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 29 / Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektrycznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju dzielnicy Leszczynki i jej mieszkańców w dziedzinie gospodarki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia i pomocy społecznej.

3) Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Pozytywnie wzorowy” oraz podarunek ufundowany przez Radę Dzielnicy Leszczynki, określony w budżecie Rady Dzielnicy na dany rok szkolny.

4) Corocznie nadawany jest jeden tytuł Ucznia Dzielnicy w Szkole Podstawowej nr 29 oraz jeden tytuł w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektrycznych.

5) Tytuł „Pozytywnie wzorowy” oraz wyróżnienia są nadawane za konkretne osiągnięcia w danym roku lub za długotrwałą, systematyczną, społeczną pracę na rzecz dzielnicy Leszczynki i społeczności lokalnej.

6) Tytuł „Pozytywnie wzorowy” może być przyznany osobie indywidualnej lub zespołowi za działalność, która nie jest wpisana w obowiązki wynikające z pełnionej funkcji, lecz stanowi działalność dodatkową. Osoba uhonorowana nie może czerpać korzyści materialnych z zaangażowania w życie dzielnicy. Kandydaci do tytułu i wyróżnień nie muszą być mieszkańcami dzielnicy Leszczynki.

7) Tytuł „Pozytywnie wzorowy” można otrzymać tylko raz. Wyróżnienia mogą być przyznawane wielokrotnie i nie wykluczają w przyszłości możliwości uzyskania tytułu.

§ 2

1) Nagroda przyznawana jest podczas zakończenia roku szkolnego.

2) Wyłonienie zwycięzcy przebiega w trzech etapach.

a)  W I etapie dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną typują kandydatów do nadania tytułu, przesyłając do Biura Rady Dzielnicy Leszczynki wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1), zawierający podstawowe dane kandydata oraz osoby zgłaszającej i uzasadnienie wyboru. Zgłoszenie musi być podpisane. Zgłoszenia anonimowe nie są brane pod uwagę.

b) W II etapie Rada Dzielnicy Leszczynki ogłasza listę kandydatów, oczekując ewentualnych uwag, zastrzeżeń; kandydaci przed publikacją muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie. Kandydaci niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna na udział w konkursie.

c) W III etapie Rada Dzielnicy Leszczynki wybiera laureatów spośród kandydatów.

3) Ogłoszenie listy laureatów następuje podczas ceremonii zakończenia roku szkolnego, przygotowanej przez daną szkołę.

§ 3

1) Rada Dzielnicy nadaje tytuł „Pozytywnie wzorowy” na posiedzeniu, którego termin i miejsce ustala Przewodniczący Rady Dzielnicy.

2) Przebieg obrad Rady Dzielnicy w punkcie dotyczącym nadania tytułu „Pozytywnie wzorowy” jest niejawny, członkowie zobowiązani są do zachowania tajemnicy.

3) Rada Dzielnicy w temacie nadania tytułu „Pozytywnie wzorowy” podejmuje decyzję poprzez głosowanie lub szereg głosowań tajnych.

§ 4

Regulamin w chodzi z dniem zatwierdzenia przez wszystkie strony związane konkursem, to jest Radę Dzielnicy Leszczynki, Szkołę Podstawową nr 29 oraz Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych.

Data dodania: 2018-04-18 16:00:00
Data edycji: 2018-05-08 20:49:21
Ilość wyświetleń: 615

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook