Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI „SŁOWEM MALOWANE”

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

SŁOWEM MALOWANE”

 

 

Motto: „Moja miłość urodziła się i wykołysała na piersiach przyrody…”

(Stefan Żeromski, Dzienniki, tom odnaleziony, s.191)

 

1. Organizator :

Szkoła Podstawowa nr 29 w Gdyni im. S. Żeromskiego.

 

2. Cele konkursu:

- przybliżenie i upamiętnienie postaci Stefana Żeromskiego jako jednego z najwybitniejszych twórców literatury pięknej szczególnie wrażliwego na piękno przyrody oraz urodę ziemi ojczystej,

- zwrócenie uwagi uczniów na piękno otaczającej nas przyrody jesienią,

- popularyzacja postaci autora poprzez rozwijanie wyobraźni uczniów i wzbogacanie wiedzy o autorze,

- doskonalenie umiejętności tworzenia opisu,

- upowszechnienie zainteresowań literackich wśród dzieci,

- promowanie czytelnictwa.

 

3. Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,

- teksty napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi,

- niedozwolone jest przysyłanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych w Internecie,

- bliższych informacji udzielają nauczyciele bibliotekarze tel. 58-623-12-44,

- każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać klasę, imię i nazwisko opiekuna, adres szkoły, telefon i przesłać do 29 listopada 2023r. na adres

mmalycha@sp29gdynia.pl

- nadesłanych prac nie zwracamy; po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na

własność organizatora,

- regulamin konkursu znajduje się na stronie naszej szkoły www.sp29gdynia.stronyzklasa.pl

 

4. Kryteria oceny prac:

- temat i treść pracy powinny zawierać opis jesiennego krajobrazu ,

- kreatywność,

- bogata wyobraźnia,

- sprawność języka wypowiedzi, prawidłowe: stylistyka, gramatyka, ortografia, interpunkcja,

- praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4.

5. Jury i nagrody:

- laureatom zostaną przyznane nagrody książkowe i dyplomy,

- o zwycięstwie powiadomimy telefonicznie,

- lista laureatów ukaże się na stronie internetowej SP nr 29 w Gdyni do 5 grudnia 2023r.

Data dodania: 2023-10-30 11:07:41
Ilość wyświetleń: 115

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej