Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

INFORMACJA OD DYREKTORA

INFORMACJA OD DYREKTORA

Gdynia, 25. 03. 2020 r.

 

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Wszyscy znaleźliśmy się nieoczekiwanie w bardzo trudnej sytuacji, do której nie sposób było się przygotować. 20 marca 2020 r. Premier Rady Ministrów ogłosił wprowadzenie stanu epidemii w kraju. 25 marca weszło w życie prawo, które obliguje dyrektora do zorganizowania szkoły praktycznie od nowa,  w bardzo krótkim czasie.  Nowe zapisy nie uwzględniają zasobów i możliwości nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć  „inny sposób kształcenia”, o jakim mówi rozporządzenie.

Zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w szkołach zostają zawieszone do Świąt Wielkanocnych. Od dnia dzisiejszego funkcjonują  na naszej stronie internetowej 

https://sp29gdynia.stronyzklasa.pl/

informacje dotyczące realizacji podstawy programowej w formie padletów (Uczeń - .Zdalne nauczanie - Klasa). Znajdują się tam materiały, które uczniowie w miarę swoich możliwości powinni realizować.

Stopniowo będziemy wdrażać „lekcje na ekranie” na platformie Microsoft Office 365. Rozpoczniemy zajęcia od  klas 7 i 8 i w miarę jak będą gotowi nauczyciele i uczniowie kolejnych klas zajęciami będą obejmowane dzieci młodsze. Informacja jaka lekcja będzie się odbywała i kiedy, znajdzie się na padlecie  wychowawcy klasy.  Docelowo klasy 4-8 będą miały tygodniowo około 6-10 godzin lekcji internetowych. Lekcje będą nagrywane i dzieci będą mogły wejść na nią  w dowolnym czasie. Z oczywistych powodów technicznych i logistycznych nie będzie rozliczna nieobecność na zajęciach. 

Z Rodzicami uczniów, którzy  nie mają dostępu do Internetu lub mają poważne utrudnienia zostanie nawiązany indywidualny kontakt.

Zachęcamy do zaglądania na padlety  biblioteki i świetlicy, będą tam pojawiać się propozycje różnych aktywności domowych dla dzieci.

O szczegółach bieżącego oceniania zostaną Państwo  powiadomieni w osobnym komunikacie w poniedziałek 30 marca. Oceniana będzie aktywność i systematyczność pracy.  Gdyby czas kwarantanny się wydłużył do końca roku szkolnego, to zaproponujemy sposób klasyfikacji i wystawienia ocen końcowych oraz propozycje uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.  W czasie pracy w nowym trybie nie będzie klasówek, sprawdzianów ani kartkówek na ocenę.  Ocenianie w tym okresie schodzi na drugi plan, celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa psychofizycznego i podtrzymanie kontaktu  z dobrze dzieciom znanym światem, jakim była dla nich dotąd szkoła, w której spędzali większą część dnia.  

W tej chwili najważniejsza jest troska o zdrowie, uporządkowanie dnia i zapanowanie nad lękiem, który towarzyszy wszystkim, także dzieciom.

Psycholodzy i pedagog pozostają do dyspozycji, nauczyciele wskazali  sposoby komunikowania się z nimi.

Wszystkim życzymy zdrowia i siły ducha w oczekiwaniu na lepszy czas.

 

Dyrekcja i Nauczyciele SP 29

Data dodania: 2020-03-25 15:12:27
Data edycji: 2020-03-25 15:16:21
Ilość wyświetleń: 885

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook