Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Opłaty

 Ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców opłaty za obiady należy dokonać WYŁĄCZNIE PRZELEWEM.

Uwaga!

Stawka za jeden obiad wynosi 4,50 zł.

 

Odpłatność za obiady

 za miesiąc luty 2021 r.

20 dni x 4,50 = 90,00 zł

w terminie od 26.01.2021r. do 29.01.2021r.

 

na k-to szkoły 32 1440 1026 0000 0000 1254 3875

 

Informacje o kwocie wpłaty lub odliczeń można uzyskać pod numerem telefonu 58 623 12 44, wew.29 lub pocztą e-mail   kstolowki@sp29.edu.gdynia.pl   

  

Proszę o uaktualnienie karty zgłoszenia na obiady szkolne dzieci, które będą korzystać ze stołówki szkolnej w roku 2020/2021. Informacje proszę przesłać na e-maila kierownika stołówki : kstolowki@sp29.edu.gdynia.pl    

                       

Wpływy na k-to szkoły niezgodne z kosztem posiłków /zaokrąglanie do pełnych kwot/oraz po terminie będą odsyłane.

 

PRZYJMOWANIE ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TERMINY PRZYJMOWANIA WPŁAT ZA MIESIĄC

  • Styczeń 2021                  13-19.01.2021
  • Luty 2021                         26-29.01.2021
  • Marzec 2021              
  • Kwiecień 2021             
  • Maj 2021          
  • Czerwiec 2021


                                                                                       

Wpłaty za obiady przyjmowane są  na k-to szkoły :  32 1440 1026 0000 0000 1254 3875

Przypominamy również, że nieobecność dzieci na obiadach będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefonicznie pod numerem 58 623-12-44  wew.29 , mailowo - kstolowki@sp29.edu.gdynia.pl

lub sms-em na numer 725 269 926 do godziny 14:00. Zgłoszenia, które spłyną po godzinie 14:00, będą przyjmowane dopiero następnego dnia.

W treści sms-a proszę podać imię i nazwisko dziecka ,klasa , data nieobecności dziecka na obiedzie i podpis rodzica/opiekuna prawnego.                            

 

Wpłata za obiad musi wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia  miesiąca ,poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. /w terminach podanych wyżej/(wyjątek wrzesień i styczeń)

Wpływy gotówki na k-to szkoły niezgodne z kosztem posiłków/zaokrąglanie do pełnych kwot/oraz po terminach określonych wyżej będą odsyłane.

W treści przelewu prosimy podać: nazwisko i imię dziecka, klasa,za co wnoszona jest opłata, za jaki miesiąc i rok.

Kwotę płatności miesięcznej za obiady będziemy podawać na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń.

                                                     

 

 

 
Data dodania: 2021-01-25 08:33:15
Data edycji: 2021-01-22 14:43:24
Ilość wyświetleń: 9750

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook