Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarium

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć

 dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

       § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

       § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603).

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020 r.

Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.

       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

       § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

       § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz

       § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

 

Język polski

Matematyka

Język obcy nowożytny

Termin główny

21 kwietnia 2020r. (wtorek) godz. 9:00

22 kwietnia 2020r.( środa)  godz. 9:00

23 kwietnia 2020r. (czwartek) godz. 9:00

Termin dodatkowy

1 czerwca 2020r. (poniedziałek ) godz. 9:00

2 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9:00

3 czerwca 2020r. (środa) godz. 9:00

       art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) oraz

       § 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Zakończenie zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

       § 2 ust. 1pkt.4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

       § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).

 

Data dodania: 2018-03-22 10:36:07
Data edycji: 2019-08-29 20:27:32
Ilość wyświetleń: 1312

Nasi Partnerzy

Motto
naszej
szkoły

" Uczymy się dla życia,

nie dla szkoły"

Seneka Młodszy
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook